Logo

Szolgáltatások

GyümölcsészetKincskeresésKépzésekKiadványok, filmekKörnyezeti tanácsadásÖko kuckós praktikák Előadások, témanapokLétrás-tetői táborokTalajmegújító gazdálkodásÖko Kertész Klub

Aktuális projektek

Vidéktől a nagyvárosig - az egészséges talajokért!Az élet forrása

Lezárt projektek

CLIMATE NEEDS FARMERSA változatosság az életESTO projektKözösségek helyi értékei Európa tükrébenSzolgáltatásfejlesztéssel a fenntartható fejlődésértGömörszőlősi információs központSvájci-Magyar Együttműködési programFenntartható életmód tudásátadás GömörszőlősönVidéki táj és tájfajták védelmeGömör földjeKörnyezetpolitikai döntések elősegítéseHerman Ottó nyomábanKörnyezeti tudatosság fejlesztése az Avason

Környezetpolitika

Az Alapítvány vezetősége és munkatársai elkötelezettek a fenntartható fejlődés elvei és a környezeti értékek megőrzése iránt, ezért törekednek arra, hogy az intézmény tevékenységeit és működését is ennek megfelelő módon, környezettudatosan és takarékosan példaértékűen végezzék. Ennek érdekében a gömörszőlősi Információs Központban környezetközpontú irányítási rendszert vezettünk be, működtetünk, és vállaljuk folyamatos fejlesztését.
Célunk, hogy tevékenységünkkel mind közvetlenül, mind közvetett módon segítsük elő a környezeti nevelést, az ökológiai  kultúra fejlesztését, a fenntarthatósági szemléletformálását, a környezet megőrzését, állapotának javítását. Ezt egyrészt azzal kívánjuk elérni, hogy intézményünk működése során is kiemelt figyelmet fordítunk a természeti erőforrások minél takarékosabb felhasználására, a környezetszennyezés minimalizálására, a keletkezett hulladékok minél nagyobb arányú újrahasznosításának és visszaforgatásának elősegítésére, másrészt szakmai tevékenységek során is a környezeti nevelés,  a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás és szemléletformálás széles körű terjesztése révén.
Céljaink elérése érdekében – lehetőségeinkhez mérten – törekszünk olyan technológiák, eszközök és módszerek alkalmazására, amelyek biztosítják a hatályos jogszabályi követelményeknek és egyéb előírásoknak való megfelelést, illetve környezeti teljesítményünk folyamatos javítását.

Céljainkat a következő alapelvek és átfogó célok érvényesítésével valósítjuk meg:
-a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése és betartása, illetve ezek elterjesztése a partnereink és az egyéb érintettek körében
-munkatársaink és partnereink környezettudatosságának folyamatos fejlesztése a fenntarthatóságra vonatkozó ismeretek átadásával, illetve hozzáférhetővé tételével
-környezetkímélő eljárások, módszerek alkalmazása a tevékenységünk, ezen belül is kiemelten az információ átadás, - továbbítás során
-környezeti szempontok érvényesítése a beszerzéseink során
-környezeti szempontok érvényesítése a rendezvények, tréningek, oktatások során
-környezeti teljesítményünk folyamatos figyelemmel kísérése, elemzése, javítása
-környezeti politikánk nyilvános megismerhetőségének biztosítása
-a környezeti fenntarthatóság javítása érdekében elért eredményeink közzététele.
Az elérésüket segítő konkrét célokat, valamint a mérésükre szolgáló mutatókat éves terveinkben határozzuk meg.

Gömörszőlős, 2011.04.01.

Nagy Balázs 2016
Minden jog fenntartva