Logo

Szolgáltatások

GyümölcsészetKincskeresésKépzésekKiadványok, filmekKörnyezeti tanácsadásÖko kuckós praktikák Előadások, témanapokLétrás-tetői táborokTalajmegújító gazdálkodásÖko Kertész Klub

Aktuális projektek

Vidéktől a nagyvárosig - az egészséges talajokért!Az élet forrása

Lezárt projektek

CLIMATE NEEDS FARMERSA változatosság az életESTO projektKözösségek helyi értékei Európa tükrébenSzolgáltatásfejlesztéssel a fenntartható fejlődésértGömörszőlősi információs központSvájci-Magyar Együttműködési programFenntartható életmód tudásátadás GömörszőlősönVidéki táj és tájfajták védelmeGömör földjeKörnyezetpolitikai döntések elősegítéseHerman Ottó nyomábanKörnyezeti tudatosság fejlesztése az Avason

Gömörszőlősi információs központ

INFORMÁCIÓS KÖZPONT

(KEOP-6.2.0/B/09-2010-0008) KIR_tanusitvany
Programfelelős: Füzi Imola

A projekt részletei
A "Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központ fejlesztése" mintaprojekt az Ökológiai Intézet Alapítvány által 1993-ban elindított „Gömörszőlős, egy fenntartható falu" program folytatása az Alapítvány gömörszőlősi telephelyén.
A mintaprojekt a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósulásának előmozdítását ösztönzi a fenntartható életmód és viselkedésminták népszerűsítével, és a fenntartható fejlődés ismereteinek további terjesztésével.

A mintaprojekt céljai:

A) Egy olyan mintaprojekt létrehozása, ahol a társadalom és a környezet organikus viszonya kerül bemutatásra, hangsúlyt fektetve a természeti és emberi értékekre, a lakókörnyezet és emberi tevékenységek harmonikus kapcsolatára és a hagyományos családi formák erősítésére, egy környezettudatos társadalom kialakítása érdekében;
B) Közösségi együttműködési hálózat létrehozásának és erősítésének érdekében egy térségi információs központ kialakítása;
C) Fenntartható erőforrás-használattal kapcsolatos innovációk és alkalmazások bemutatása;
D) A gömörszőlősi fenntartható fejlődés modell gyakorlati tapasztalatainak terjesztése, amely a látogatók vonzásán keresztül pozitívan csatol vissza a helyi, térségi fejlesztésekhez, megerősítve a helyi piac keresleti és kínálati oldalát;
E) Fenntartható életmódot népszerűsítő oktatási programkínálat fejlesztése, oktatási segédanyagok és ismerethordozók készítése a térség iskoláinak és felsőfokú képzési intézményeknek;
F) A térségi hátrányos helyzetű romák számára ismeretek átadása alternatív technikákról, amelyek növelhetik a foglalkoztatottságot, jövedelmet, és hozzájárulhatnak a célcsoport fenntartható életmódjához.
G) A fenntartható életmód és viselkedési minták elterjesztéséhez szükséges feltételek fejlesztése: az oktatási infrastruktúra fejlesztése; a gömörszőlősi meglévő épületek felújítása környezetbarát módon; az oktatási programkínálat fejlesztése; fenntartható erőforrás-használat technikák fejlesztése, bemutatása és terjesztése; a fenntartható életmód ismereteinek, szemléletének széleskörű társadalmi terjesztése.
A fenntartható életmódot népszerűsítő mintaprojekt célcsoportjai: gomorszolos
Térségi általános, közép és szakiskolások, egyetemisták, főiskolások, a térség felnőtt lakossága általában, kisebbségi lakosok, családok Dél-Gömöri térségből, Miskolc és vonzáskörzetéből, ill. az ország más régióiból
További célcsoportok: politikai, önkormányzati döntéshozók; felső- és felnőttoktatási szakemberek, pedagógusok; kommunikációs szakemberek, civil szervezetek.

A projekt fontosabb feladatai:

A projekt során fejleszteni kívánjuk a meglévő épületegyütteseinket: új információs központ épület felépítése; szállásépület felújítása és komfortnövelése; főzőkonyha kialakítása; megújuló energiaforrásokra alapozott fűtési és használati meleg víz rendszer kialakítása; egyéb környezetbarát technológia alkalmazása és bemutatása.
A projekt eredményeképpen különböző kommunikációs eszközökkel népszerűsítjük a fenntartható életmóddal kapcsolatos ismereteket: 3 témában filmsorozatokat és nyomtatványokat készítünk; műhelymunkákat szervezünk alternatív technológiák ismertetésére (tömegkályha, napkollektoros aszaló), egyetemi hallgatók számára előadások szervezünk, a térségi iskolásoknak látogatást szervezünk az információs központban, a döntéshozók és kommunikációs szakemberek számára pedig tréningeket tartunk.

További információk:
A projekt megvalósításának helyszíne: Gömörszőlős, Kassai u. 39 és 24.
A projekt megvalósításának időszaka: 2010. július 15 – 2012. június 15.
A projekt összes költsége (bruttó Ft): 135 502 500,-Ft
Támogatás: 128 727 375,-Ft
Önerő: 6 775 125,-Ft

Irányító Hatóság és Közreműködő Szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mail cím: nfu@nfu.gov.hu
Honlap: www.nfu.hu

Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park, "D" porta
E-mail cím: fi_titkarsag@kofi.gov.hu
Honlap: http://www.kofi.gov.hu/

Nagy Balázs 2016
Minden jog fenntartva