Logo

Szolgáltatások

GyümölcsészetKincskeresésKépzésekKiadványok, filmekKörnyezeti tanácsadásÖko kuckós praktikák Előadások, témanapokLétrás-tetői táborokTalajmegújító gazdálkodásÖko Kertész Klub

Aktuális projektek

Vidéktől a nagyvárosig - az egészséges talajokért!Az élet forrása

Lezárt projektek

CLIMATE NEEDS FARMERSA változatosság az életESTO projektKözösségek helyi értékei Európa tükrébenSzolgáltatásfejlesztéssel a fenntartható fejlődésértGömörszőlősi információs központSvájci-Magyar Együttműködési programFenntartható életmód tudásátadás GömörszőlősönVidéki táj és tájfajták védelmeGömör földjeKörnyezetpolitikai döntések elősegítéseHerman Ottó nyomábanKörnyezeti tudatosság fejlesztése az Avason

Vidéki táj és tájfajták védelme

A VIDÉKI TÁJ ÉS A TÁJFAJTÁK VÉDELME

Felelős: Hudák Katalin

A hagyományos tájképi elemek degradálódása és a genetikai sokféleség, ezen belül is az agrodiverzitás rohamos csökkenése jellemzi a hagyományos gyümölcstermő helyeket is ( pl. szőlőhegyek, út menti gyümölcsfasorok).
A Biológiai Sokféleség Egyezmény kimondja, hogy a kultúrnövények genetikai sokféleségének legalább a 70%-át kellene megőrizni, a hozzájuk fűződő tudással együtt. A megőrzésre azonban nemcsak a nemzeti génbankok hivatottak, hanem a társadalom minden résztvevője is segítheti ezt a munkát. 2010 a biológiai sokféleség éve, melyhez kapcsolódóan programunkkal hangsúlyozni szerettük volna a hagyományos agrár-élőhelyek változatosságát és genetikai gazdagságát, megőrzésük gazdasági és tudományos jelentőségét.

A vidék természeti és kulturális értékeinek megismertetése és ezen keresztül védelmének elősegítése hasonlóképpen célunk volt, csakúgy, mint a táji adottságok, természeti erőforrások fenntartható használatának erősítése.
A PROGRAM KONKRÉT CÉLJA VOLT, HOGY:

korábban nem vizsgált települések gyümölcstermő helyeit keressük fel a Gömör-i és a Gömör-Tornai karszt területén
folytassuk a 2009-ben Gömörszőlősön már elkezdett tájelemek példaérték? rekonstrukcióját
igyekezzünk a helyi tudást bővíteni a nagy biodiverzitású területek megőrzése érdekében el?adások, fajtabemutatók, kiállítások segítségével.

EREDMÉNYEK:
A program során a szőlőhegyi gyümölcsösben és a gömörszőlősi Biokert gyümölcsösében fenntartási munkákat végeztünk közel 2 ha-on. A metszés, ifjítás, bozótirtás, kaszálás, ültetés feladataiban nagy segítségünkre voltak az önkénteseink, akik 119 önkéntes napot töltöttek Gömörszőlősön, s a gyakorlati feladatok megvalósításán túl el?adások és m?helymunkák segítségével elméleti gyümölcsészeti ismereteiket is gyarapíthatták.
Újabb 200 db alanycsemetét ültettünk az oltványiskolába, melyek szemzése tavasszal történik majd.
Megkezdtük a Zádorfalva és Szuhafő közötti diófasor rekonstrukcióját (sarjazás, területtisztítás, száradék eltávolítás, fiatal csemeték telepítése, stb.).
Kibontottuk a bozótosból a szőlőhegy közelében lévő kutat, melyre új kávát is készítünk.
A már feledésbe merülő fajtaismeret felélesztése céljából a program ideje alatt 4 Gyümölcsfajta-kiállítást szerveztünk.
A régi fajták népszerűsítésével kapcsolatban több előadást is tartottunk (pl. miskolci Kocsonya fesztivál, Gömöri Gyümölcsfesztivál, Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, stb.)
A hagyományos gyümölcstermő helyek kutatása során Bódvaszilas, Putnok, Szögliget, Tornakápolna és Dédestapolcsány szőlőhegyein kerestünk és találtunk átmentésre érdemes fajtákat és változatokat.

Nagy Balázs 2016
Minden jog fenntartva