Logo

Szolgáltatások

GyümölcsészetKincskeresésKépzésekKiadványok, filmekKörnyezeti tanácsadásÖko kuckós praktikák Előadások, témanapokLétrás-tetői táborokTalajmegújító gazdálkodásÖko Kertész Klub

Aktuális projektek

Vidéktől a nagyvárosig - az egészséges talajokért!Az élet forrása

Lezárt projektek

CLIMATE NEEDS FARMERSA változatosság az életESTO projektKözösségek helyi értékei Európa tükrébenSzolgáltatásfejlesztéssel a fenntartható fejlődésértGömörszőlősi információs központSvájci-Magyar Együttműködési programFenntartható életmód tudásátadás GömörszőlősönVidéki táj és tájfajták védelmeGömör földjeKörnyezetpolitikai döntések elősegítéseHerman Ottó nyomábanKörnyezeti tudatosság fejlesztése az Avason

Környezetpolitikai döntések elősegítése

Háttér: A környezettel kapcsolatos döntések meghatározzák a környezet állapotát. A hivatalos környezetvédelem kevéssé koncentrál a környezetet alakító hajtóerőkre, mivel azok közvetlenül nem tartoznak a hatókörébe, más tárcák irányítása alá tartoznak. A sokat hangoztatott integrált környezetvédelem integrált intézményi rendszer és rendszerszemlélet nélkül nem valósulhat meg. Az integráló döntéshozás kialakítása nemcsak a környezet ügyét szolgálja, hanem a fenntarthatóságot mozdítja elő.
A projekt konkrét célja, hogy az integráló döntéshozás révén enyhüljenek a szakpolitikák közötti ellentétek, mint pl. az éghajlat-politika, környezetpolitika, energiapolitika között meglévő ellentmondások.

A PROJEKT KERETÉBEN:
Elkészítettük a Biomassza dilemma szakanyag harmadik kiadásának frissített változatát. A megelőző kiadáshoz képest egy teljesen átszerkesztett, a legújabb aktualitásokkal bővített kötet kerül a döntéshozók és érdeklődők kezébe. Az előzőhöz képest az oldalszám is megduplázódott, ezért jelenik meg A/4-es formátumban. A kötet kibővült egy melléklettel, amely segít eligazodni a technikai fogalmakban, mértékegységekben. A kiadványt tervezetét eljuttattuk a KVM érintett munkatársaihoz is.
„Környezetpolitikai döntések elősegítése” címmel összeállítottunk és kiadtunk egy 24 oldalas szakanyagot 800 példányban, amely a döntéshozók számára ad támpontot az éghajlat-politika integrált értelmezéséhez. A kiadvány kapcsolódik az NFFT, MTVSZ által kezdeményezett „Klímatörvényhez”, amelyhez az Ökológiai Intézet dolgozta ki az un. Energiakvóta javaslatot. A javaslat az érdeklődés középpontjába került, számos alkalommal került ismertetésre döntéshozókkal, és érdekeltekkel. A kiadvány elektronikus formában innen letölthető: https://web.archive.org/web/20130819000704/http://www.ecolinst.hu/letoltok/kiadvanyok/kornyezetpolitikai_dontesek_elosegitese.pdf

Egy találkozót szerveztünk 2009. július 3-5. között alapítványunk gömörszőlősi oktatóközpontjában. A rendezvényen két országgyűlési képvisel?, és a társadalmi partnerek vettek részt. A találkozón bemutatásra és megvitatásra került a természeti er?forrás kvóta, mint integráló szabályozó eszköz. Az itt, és más rendezvényeken felmerült kérdések képezték az alapját a döntéstámogató kiadványnak is.
EREDMÉNYEK:

Környezetpolitikai döntések elősegítéseA projekt kapcsán az Intézet által kidolgozott integráló intézményrendszer – természeti erőforrás kvóta – széles körben ismertté vált, és megvitatásra került. Ennek eredményeként született meg a projekt keretében a döntéshozást támogató kiadvány, amely adekvát választ tartalmaz az éghajlatváltozás, egyéb környezeti problémák, a gazdasági krízis és szociális egyenlőtlenségek kezelésre.
A biomassza dilemma kiadvány feltárja a biomassza hasznosítással kapcsolatos veszélyeket. Az első két kiadásnak döntő jelentősége volt abban, hogy idehaza megismerhették a döntéshozók és a nagyközönség az agro-üzemanyagok hasznosításának veszélyeit. A harmadik kiadás ennél is tovább megy, megpróbálja felhívni a figyelmet a biomassza hasznosítással kapcsolatos várható anomáliákra.
Ma pártfüggetlen módon legalább tíz országgyűlési képviselő érti az integráló eszközrendszer jelentőségét, és a döntéshozásban támogatná azt. A szociális civilek közül számos érti a javaslat pozitív hatásait, és támogatják a megvalósulását. Legalább tíz olyan környezetvédő civil, 5 gazdasági szereplő, 5 köztisztviselő, 10 tudós van, aki érti a javaslatot és képes annak továbbadására.

Nagy Balázs 2016
Minden jog fenntartva